Temizleme Sistemleri Cleaning & Screening СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

Temizleme Sistemleri Cleaning & Screening СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

ALTINBİLEK olarak siz değerli müşterilerimizle kurduğumuz iş ortaklığımızı bağlılıkla destekliyor, projelerinizde gelecek öngörüsünü ortaya koyarak kalıcı koordinasyon sağlıyoruz. As ALTINBİLEK, we faithfully support our business partnership with you, our valued customers, and provide permanent coordination by revealing the future foresight in our projects. Мы, компания ALTINBİLEK, искренне поддерживаем наше деловое партнерство с Вами, принимая во внимание будущие перспекитивы развития, мы постоянно координируем нашу работу.

Cleanmax Çöp Sasörü Cleanmax Seperator Очиститель CLEANMAX

ALTINBİLEK Cleanmax Çöp Sasörü yüksek kapasite, minimum alanda tahıl cinsine göre yüksek eleme özelliğine sahiptir
ALTINBİLEK Cleanmax Seperator has high capacity, effective sifting according to the types of grain at a minimum space
Очиститель Cleanmax марки ALTINBİLEK отличается высокой производительностью, высокой степенью просеивания на минимальной площади в зависимости от типа зерна.

Daha Fazla Read More Еще

Döner Tambur Elek Rotary Drum Sieve Барабанный Сепаратор

Temizleme sayesinde sap, saman, ağaç parçaları, mısır koçanı parçaları, çöp gibi istenmeyen maddeler diğer ekipmanlara zarar vermez. Tahıl ve bakliyat için kaba temizleme, hassas temizleme, tohum temizleme ve sınıflandırma gibi uygulamalar yapılabilir.
Thanks to cleaning, unwanted materials such as stalk, straw, wood chips, corn cob pieces, garbage do not damage other equipment. Applications such as rough cleaning, fine cleaning, seed cleaning and classification can be applied for grains and legumes.
Барабанный сепаратор - это промышленные оборудование, которое позволяет отделять крупные посторонние примеси (солома, щепа, кусочки кукурузных початков, мусор и тд.) поступаемые с сырьём.

Daha Fazla Read More Еще

Spot Filtreler Local Aspiration Локальный Фильтр

ALTINBİLEK Spot Filtreleri; Kovalı Elevatör ve Zincirli Konveyörlerde oluşan tozun toplanması ve sisteme geri verilmesini sağlar. Negatif basınç oluşturularak tozun torbalarda toplanması sağlanır ve toz kaçakları engellenir.
ALTINBİLEK Spot Filters provide the collection of dust from Bucket Elevators and Chain Conveyors and return it to the system. By creating negative pressure, dust is collected in bags and dust leaks are prevented.
Локальный фильтр обеспечивает сбор и возврат пыли обратно в систему, образующейся в нориях и цепных конвейерах во время работы. Создавая отрицательное давление, пыль собирается в мешки и предотвращается выброс пыли наружу.

Daha Fazla Read More Еще

Teremi Toz Toplama Sistemi Intake Pit Dust Aspiration System Система Пылеулавливания Завальной Ямы

Teremi Toz Toplama Sistemleri, teremiye ürün döküşü sırasında açığa çıkan toz ve partiküllerin çevreye zarar vermesini engellemek için tasarlanmıştır. Bu sistemde minimum enerji sarfiyatı ile maksimum verim sağlanmaktadır.
Pit Dust Aspiration System is designed to prevent the rising dust and its particles while pit is filling by product to harm the environment. Maximum efficiency is provided in this system by the help of minimum energy consuming.
Система пылеулавливания завальной ямы предназначена для предотвращения выброса пыли и мелких частиц в окружающую среду, во время разгрузки продукта. В данной системе максимальная эффективность обеспечивается при минимальном потреблении энергии.

Daha Fazla Read More Еще

Vibro Elek Vibro Sieve Вибро Просеиватель

ALTINBİLEK Vibro Elekler dozajlanmış hammaddeleri veya peletlenmiş ürünleri titreşim yardımıyla elek yüzeylerinden geçirmek suretiyle tane boyutuna uygun olarak ayırmakta ve pelet içerisinde gelebilecek yabancı maddeleri temizlemektedir
ALTINBİLEK Vibro Sieves separate the dosed raw materials or pelleted products by passing them through the sieve surfaces with the help of vibration according to the grain size and cleans the foreign materials that may come in the pellets.
Вибро просеиватель компании ALTINBILEK предназначен для непрерывного механического разделения сыпучих материалов, таких как, дозированное сырье или гранулированный корм, на фракции, пропуская их через просеивающие поверхности – сита.

Daha Fazla Read More Еще

Çöp Sasörü Drum Sieve Барабанный Скальператор

ALTINBİLEK Çöp sasörleri hammadde içerisinde gelebilecek büyük partiküllü yabancı maddelerin ayrıştırılmasını sağlayan endüstriyel makinelerdir.
ALTINBİLEK pre-cleaners are industrial machines that enable the separation of large particle foreign substances that may come in the raw material.
Барабанный скальператор компании ALTINBILEK - это промышленные оборудование, которое позволяет отделять крупные посторонние примеси поступаемые с сырьём.

Daha Fazla Read More Еще