Sertifikalarımız Certificates Сертификаты

Sertifikalar ve Standartlarımız Certificates and Standards World’s leader in engineering business RU..

Altınbilek Makina İnş. San. ve Tic. A.Ş. olarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 ve ISO 45001 (Kalite, çevre, gıda ve iş sağlığı güvenliği) Entegre Yönetim Sistemi konusunda yeterliliği akredite kurumlar tarafından belgelendirilmiştir. Makine ve ekipmanlarımız CE uygunluk belgelerine sahip olup ürünlerimiz imalattan son kullanıcıya kadar kalite yönetim sistemleri, bulut sistemleri, barkod izleme programları ile sürekli izlenebilirlik kriterini sağlamaktadır.

Ayrıca firmamız EN 1090-2 ‘Çelik yapılar için imalatçının uygunluğu’, EN ISO 3834 ‘Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartlarına uygunluğu’ ve TSE-HYB ‘Hizmet yeterlilik belgesi’ sertifikasına sahiptir.

Bu belgelendirmelerimiz ile firmamız;

» Directive 2014/34/EU (ATEX)
» ASEBE EP 433-2013
» ASCE7-05
» ACI 318-08 “Building Code Requirement for Structural Concrete”
» UBC-97
» IBC 2006
» DIN 1055-6
» EN 1993-4-1 Design of Steel Structures
» EuroCode 3
» EuroCode 4
» EuroCode 8
» TDBY-2018
» TS 498
» TS 500
» EN ISO 5817
ilgili mevzuatlar ve tüm yasal yükümlülükler doğrultusunda müşteri beklentilerini karşılayarak, kalitede sürekliliğinin sağlanmasını garanti etmektedir.

 

 

Altınbilek Makina İnş. San. ve Tic. A.Ş. competence in ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 and ISO 45001 (Quality, environment, food and occupational health safety) Integrated Management System has been certified by accredited institutions. Our machinery and equipment have CE conformity certificates and our products meet the continuous traceability criteria with quality management systems, cloud systems, barcode tracking programs from manufacturing to the end user.

In addition, our company has EN 1090-2 'Manufacturer's conformity for steel structures', EN ISO 3834 'Compliance with quality requirements for melting welding of metallic materials' and TSE-HYB 'Service qualification certificate.

With these certifications, our company;

» Directive 2014/34/EU (ATEX)
» ASEBE EP 433-2013
» ASCE7-05
» ACI 318-08 “Building Code Requirement for Structural Concrete”
» UBC-97
» IBC 2006
» DIN 1055-6
» EN 1993-4-1 Design of Steel Structures
» EuroCode 3
» EuroCode 4
» EuroCode 8
» TDBY-2018
» TS 498
» TS 500
» EN ISO 5817

guarantees the continuity of quality by meeting customer expectations in line with the relevant legislation and all legal obligations.

 

 

Сертификаты и Стандарты

Компания ALTINBİLEK, получила документальное подтверждение компетентности Интегрированной Системе Менеджемента ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 и ISO 45001 (Качество, окружающая среда, безопасность пищевой продукции  и труда). Наше оборудование имеет сертификат сответствия CE. Наше оборудование постоянно контролируеться на всем процессе, от производства до последнего пользователя, при помощи системы контороля качества, системы облачного хранилища, системы штрих кодов.
Кроме всего вышеуказанного, наша компания имеет сертификат EN 1090-2 ‘Компетентность производителя  для производства стальных конструкций, EN ISO 3834 ‘Требования к качеству выполнения сварки плавлением металических материалови TSE-HYBСертификат Компетентности Услуг’.

Наша компания гарантирует, оправдание ожиданий заказчиков, посредством постоянного улучшения качества, в рамках и правовых обязательствах ниже изложенных сертификатов и стандартов:

» Directive 2014/34/EU (ATEX)
» ASEBE EP 433-2013
» ASCE7-05
» ACI 318-08 “Building Code Requirement for Structural Concrete”
» UBC-97
» IBC 2006
» DIN 1055-6
» EN 1993-4-1 Design of Steel Structures
» EuroCode 3

» EuroCode 4
» EuroCode 8
» TDBY-2018
» TS 498
» TS 500
» EN ISO 5817